Παράλειψη κατηγορίες μαθημάτων

Κατηγορίες μαθημάτων


Παράλειψη νέα του ιστοχώρου

Νέα του ιστοχώρου

georgia
E-TWINNING INTERNATIONAL PROJECT WEBINAR
από Georgia Delimpanidou - Κυριακή, 21 Ιούνιος 2020, 9:56 πμ
 

YoungAction for YouropeVision


 
georgia
BREAKING DA VINCI'S CODE
από Georgia Delimpanidou - Σάββατο, 7 Μάρτιος 2020, 9:17 μμ
 

Seminar for EFL teachers of Secondary Education

georgia
EVERY PLATE TELLS A STORY - Σεμινάριο για ΠΕ06 Β'θμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης
από Georgia Delimpanidou - Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2020, 12:05 μμ
 

Εvery plate tells a story